SPY-BKK สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้

                       
                 
   
  • สืบข้อมูลการถูกยึดทรัพย์ของ กรมบังคับคดี
  • สืบรถหาย
  • สืบเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของ คู่ค้า หรือ ผู้ร่วมทุน
  • สืบทรัพย์สิน หรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคล หรือนิติบุคคล
  • สืบการทุจริต รั่วไหล หรือบ่อนทำลายในองค์กร
  • สืบหา จับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามทรัพย์สินในหน่วยงานสูญหาย