SPY-BKK สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้

                         

   
  • สืบจับตามหมายศาล
  • สืบทะเบียนประวัติอาชญากร
  • สืบพฤติกรรมข้าราชการ นักการเมือง
  • สืบหาหลักฐานการทุจริต ประพฤติมิชอบ
  • สืบหาข้อมูลหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง
  • จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม GPS คุณภาพสูง