SPY-BKK สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้

                         

     
  • สืบติดตามพฤติกรรมคนรัก สามี / ภรรยา / คนในครอบครัว / ญาติ
  • สืบชู้สาวพฤติกรรมนอกใจ แอบมีกิ๊ก มีชู้ มีบ้านเล็ก บ้านน้อย
  • สืบข้อมูล ประวัติบุคคล บัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร์
  • สืบพฤติกรรมบุคคลในองค์กร หรือหน่วยงานราชการ
  • สืบจับบุคคล ตามหมายศาล
  • สืบประวัติการก่ออาชญากรรม
  • สืบประวัติบุคคลก่อนรับเข้าทำงาน
  • สืบหาหลักฐาน ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ เพื่อสู้คดี หรือฟ้องคดี
  • สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือยานพาหนะ