บริการของเรา

   บริษัท สปายแบงค์คอก จำกัด


 

สืบบุคคล

 • สืบติดตามพฤติกรรมคนรัก สามี / ภรรยา / คนในครอบครัว / ญาติ
 • สืบชู้สาวพฤติกรรมนอกใจ แอบมีกิ๊ก มีชู้ มีบ้านเล็ก บ้านน้อย
 • สืบข้อมูล ประวัติบุคคล บัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร์
 • สืบพฤติกรรมบุคคลในองค์กร หรือหน่วยงานราชการ
 • สืบจับบุคคล ตามหมายศาล
 • สืบประวัติการก่ออาชญากรรม
 • สืบประวัติบุคคลก่อนรับเข้าทำงาน
 • สืบหาหลักฐาน ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ เพื่อสู้คดี หรือฟ้องคดี

สืบทรัพย์สิน

 • สืบข้อมูลการถูกยึดทรัพย์ของ กรมบังคับคดี
 • สืบรถหาย
 • สืบเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของ คู่ค้า หรือ ผู้ร่วมทุน
 • สืบทรัพย์สิน หรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคล หรือนิติบุคคล
 • สืบการทุจริต รั่วไหล หรือบ่อนทำลายในองค์กร
 • สืบหา จับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย
 • หรือติดตามทรัพย์สินใน  หน่วยงานสูญหาย

 

สืบธุรกิจ

 • สืบหา แหล่งที่มาของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
 • สืบเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า หรือ ผู้ร่วมทุน
 • สืบทรัพย์สินสูญหาย
 • สืบหาข้อมูล ยุทธวิธี ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งทางการค้า
 • สืบหาหลักฐานเพื่อสู้คดี หรือฟ้องคดีต่างๆ

สืบทั่วไป

 • สืบจับตามหมายศาล
 • สืบทะเบียนประวัติอาชญากร
 • สืบพฤติกรรมข้าราชการ นักการเมือง
 • สืบหาหลักฐานการทุจริต ประพฤติมิชอบ
 • สืบหาข้อมูลหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง
 • จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม GPS คุณภาพสูง

 

เงื่อนไขการว่าจ้าง

 • ก่อนอื่นลูกค้าสามารถติดต่อพูดคุยแจ้งเรื่องราว และจุดประสงค์สิ่งที่ลูกค้าต้องการให้
 • ทีมงานทำคืออะไร รายละเอียดงานเป็นอย่างไร ใช้ระยะเวลาการทำงานกี่วัน ตกลงเจรจากัน ให้เข้าใจกันก่อน
 • - สอบถามและตกลง เรื่องค่าใช้จ่ายในการทำงาน ลูกค้าสะดวกสามารถ นัดทำสัญญาว่าจ้างได้ หรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกเปิดเผยตัวตน สามารถ พูดคุย ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น
 • โทรศัพท์ อีเมลล์ ไลน์ ได้ครับข้อมูลการว่าจ้าง หรือเอกสารต่างๆ ของลูกค้าเราจะเก็บเป็นความลับอย่างดีที่สุด
 • การชำระเงินค่าจ้าง เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของบริษัท

ช่องทางการชำระเงิน