SPY-BKK สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้

                    
   
  • สืบหา แหล่งที่มาของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
  • สืบเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า หรือ ผู้ร่วมทุน
  • สืบทรัพย์สินสูญหาย
  • สืบหาข้อมูล ยุทธวิธี ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งทางการค้า
  • สืบหาหลักฐานเพื่อสู้คดี หรือฟ้องคดีต่างๆ